Menu

Cvičení hlasu

  • Věk: 4-15 let
  • Počet hráčů: 1
  • Prostředí: V nemocnici, Doma, Venku

Cíl

Nácvik mluveného a pěveckého projevu, koordinace dechu a mluvy, nácvik hlasové hygieny – nepřepínat hlas, používat měkký hlasový začátek (hlasivky jsou uvedeny do pohybu plynule)

Popis 

Napodobování hlasů zvířat: Dokážeš napodobit hlasy zvířat – „húúúú“, „béééé“, „méééé“, „sssss“? Zvládneš to i přerušovaně na jeden výdech („hú hú hú“, „bé bé bé“, „mé mé mé“)?  Vymyslíš hlasy i dalších zvířat? Dej pozor, aby byl výdech plynulý.

Napodobování zvuků: Dokážeš napodobit zvuky věcí – „tik tak“, „ťuk ťuk“, „cink cink“? Vymyslíš i další zvuky? 

Indiáni: Víš, jak na sebe pokřikují indiáni? Zkus plynule střídat samohlásky –„u“ a „a“. Pozor na to aby byl přechod mezi samohláskami plynulý a nepřerušovaný.

Vyslovování skupin slov na jeden výdech: Zkus zopakovat skupinu slov několikrát za sebou na jeden plynulý výdech – „auto už je tu“,„máme maso“. Zvládneš říkanku zopakovat 2x za sebou? Svedeš to i vícekrát?

Cvičení s intenzitou hlasu: Z dálky se blíží troubící auto – „túúú“. Při napodobování zvuku začni zvukem nejsilnějším a postupně hlas zeslabuj.