Menu

Vánoční skřítek

  • Věk: 4-12 let
  • Počet hráčů: 1+
  • Prostředí: V nemocnici, Doma, Venku

Cíl

Posílení svalů nohou, zvýšení kondice

Pomůcky

Předměty zastupující dárky

Popis hry

Sněhová vánice rozfoukala všechny vánoční dárky po krajině. Vy, vánoční skřítci, musíte všechny dárky co nejrychleji posbírat a zachránit tak Vánoce. 

Určete si startovní čáru, odkud budou skřítci vybíhat. Čtyři kroky od čáry položte první dárek, o další čtyři kroky dále další a pak další, dokud neumístíme všechny dárky, které jste si nachystali. Skřítci vybíhají k nejbližšímu dárku, který musí bez poškození donést zpět na start. Pak běží pro další a pokračují, dokud tímto způsobem nedonesou všechny dárky. 

Tip: Změřte dětem čas, za jak dlouho dárky donesly. Zvládnou to příště rychleji?

Tip 2: Dárky mohou být různě velké a těžké, případně složené z více kusů. 

Tip 3: Děti mohou přenášet dárek i jiným způsobem, než jen obyčejným během. Mohou např. běhat pozadu, skákat po jedné noze nebo lézt po čtyřech a náklad si umístit na záda.