Menu

Slepec a vodič

  • Věk: 4-12 let
  • Počet hráčů: 2
  • Prostředí: V nemocnici, Doma, Venku

Cíl

Zlepšení rovnováhy, uvědomění si vlastního těla, zlepšení uvědomění si prostoru

Popis hry

V této hře se dvojice dětí promění na slepce a vodiče. Slepec má zavřené oči, které může mít pro jistotu zavázané šátkem. Na začátku hry se postaví čelem k sobě a chytnou se vzájemně pouze dvěma o sebe zaháknutými ukazováčky, jedna ruka zůstane každému volná. Vodič se začne pohybovat v prostoru a slepec jej následuje. Jakmile vodič ucítí, že mu „slepý“ partner důvěřuje, může zvýšit rychlost pohybu. Pak si role vymění. Při tomto cvičení je nutné ticho.

Tip: Hru můžete zpestřit prozkoumáváním různých předmětů či materiálů v místě jejich výskytu.Ve větší skupině můžete zařadit i poznávání lidí.

Tip 2: Pro zpestření obzvlášť pro starší děti položte na zem provaz nebo jiný podobný předmět (švihadlo) a vymodelujte jej do určitého tvaru (kruh, čtverec, trojúhelník..) Úkolem slepce je pak po laně přejít a nohama rozeznat tvar, který zaujímá. Jednodušší tvary poznají i mladší děti.