Menu

Dopisy na brčku

  • Věk: 4-12 let
  • Počet hráčů: 1
  • Prostředí: V nemocnici, Doma

Cíl

Práce s nádechem, kontrolované zadržení dechu, zlepšení nádechových objemů

Pomůcky

Papír, tužka, brčko

Popis hry

Na menší kousky papíru (např. 5×5 cm) napiš vzkazy pro různé adresáty (medvědovi, plyšákům, rodičům, sestřičkám, lékařům) a urči jim různá doručovací místa v pokoji („poštovní schránky“) tak, aby byla různě daleko od stanoviště pošťáka. Jako pošťák máš za úkol pomocí brčka přemístit dopisy do poštovních schránek. Brčko přilož na papír a mírně nasaj vzduch. V brčku se vytvoří podtlak, který přitiskne vzkaz k brčku. Pozor, ať ho nerozmačkáš!

Pošťák má během dne hodně práce. Může si ji rozložit na několik úseků a roznášet dopisy opakovaně v průběhu dne (doporučujeme méně zkušeným nebo méně zdatným pošťákům), nebo naopak se snaží roznosit všechny vzkazy v co nejkratší lhůtě.

Tip: Než si vezmeš nový vzkaz k doručení pořádně se prodechni, kdyby se ti motala hlava, posaď se, v klidu dýchej a odpočiň si. Svoji práci pošťáka můžeš dokončit až za chvíli.

Tip 2: Za jak dlouho doručíš 10 dopisů? Zvládneš to rychleji za 3, 5, 7 dní? Pokud tuto hru chceme hrát kondičně, schránky umístíme do vzdálenějších míst.

Tip 3: Pošťákovi můžete vytvořit “záznamový deník”, kam si může zapisovat kolik dopisů doručil. Na dopisy mu můžete poté napsat odpovědi a pošťák musí přinést odpovědi zpět na poštu.