Menu

Duha

Cíl: protažení trupu do úklonu

Tip: cvik můžeš cvičit i v sedě či v tureckém sedu, dávej si ale pozor, abys při úklonu nezvedal pánev z podložky