Menu

Stoleček

Cíl: protažení zadní strany stehna

Tip: Zadní stranu stehen můžeš protáhnou i vsedě. Opři se zády o zeď, jednu nohu natáhni před sebe a druhou nech pokrčenou. Pomalu se s výdechem předkloň tak, aby ses rukama přiblížil co nejblíže ke špičce natažené nohy. Čím více se předkloníš, tím je tah pod kolenem větší. V protažení vydrž alespoň 30 sekund.