RehabilitaceHrou.cz

Kam skočila blecha?

Kam skočila blecha?

Věk: 4-12 let

Počet hráčů: 2+

Prostředí: v nemocnici, doma, venku

Cíl

Trénink kondice, stability

Popis hry

Děti skáčou snožmo přesně podle pokynů rodiče, nebo vybraného dítěte. Rodič navádí: Bleška skočila – hop… vpřed / vzad / k oknu (vpravo)… 

Kdo se splete, musí odříkat (třeba s pomocí učitele): Skáče blecha v kožiše, polechtá mě na břiše.