Menu

Kam skočila blecha?

  • Věk: 4-12 let
  • Počet hráčů: 2+
  • Prostředí: V nemocnici, Doma, Venku

Cíl

Trénink kondice, stability

Popis hry

Děti skáčou snožmo přesně podle pokynů rodiče, nebo vybraného dítěte. Rodič navádí: Bleška skočila – hop… vpřed / vzad / k oknu (vpravo)… 

Kdo se splete, musí odříkat (třeba s pomocí učitele): Skáče blecha v kožiše, polechtá mě na břiše.